หนังสือดีๆ

5 หนังสือดีๆ ความรู้แน่น ที่นักธุรกิจต้องอ่าน

หนังสือดีๆ ก่อนจะเริ่มทำธุรกิจอะไรสักอย่าง มีแค่ความชอบความถนัดคงไม่เพียงพอ คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจด้วย ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต

อ่านต่อ »
หนังสือดีๆ

5 หนังสือดีๆ ความรู้แน่น ที่นักธุรกิจต้องอ่าน

หนังสือดีๆ ก่อนจะเริ่มทำธุรกิจอะไรสักอย่าง มีแค่ความชอบความถนัดคงไม่เพียงพอ คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจด้วย ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต

อ่านต่อ »